property-6566001

Välkommen till Bergs Fastigheter

Bergs Fastigheter är ett fastighetsbolag som ingår i Bergsgruppen. Vi äger och förvaltar
fastigheter och lägenheter runt om i södermanland.